Chytre zmluvy
Chytré zmluvy
Prečo sa oplatí znížiť sumu za prenájom v čase koronakrízy?

Prečo sa oplatí znížiť sumu za prenájom v čase koronakrízy?

Vírus nás zasiahol nepripravených v takmer každom aspekte života. Mnoho ľudí prišlo kvôli nemu o prácu, či muselo zavrieť obchod, čo bolo pre nich likvidačné. Po podnikoch ostávajú len prázdne miesta, ktoré si nikto nechce prenajať. Čo s prenájmami v čase krízy?

Kedy má klient nárok na neplatenie nájmu

Donedávna sme pojem karanténa vo svojich slovníkoch ani nemali a preto sme nerátali s tým, že takáto situácia môže nastať. S touto možnosťou priamo nepočítala ani nájomná zmluva.

V niektorých z nich je však uvedené ustanovenie tzv. vyššej moci alebo inak vis major. Tá zahŕňa moc, ktorú nemôže ovplyvniť nájomca, ako sú napríklad prírodné katastrofy. V tomto prípade môže nájomca použiť ustanovenie v žiadosti na zmenu výšky nájomného poprípade jeho odpustenie, či odloženie.

Znížiť sumu za prenájom sa oplatí

Pokiaľ zmluva ustanovenie neobsahuje, nájomca je povinný platiť plnú sumu. Tu je však na mieste otázka, či sa oplatí viac nechať platiť nájomcu plnú sumu alebo ju znížiť? Týka sa to ako nebytových, tak aj bytových priestorov.

Poďme si to ukázať v číslach.

Variant č.1:

Povedzme, že prenajímate v Bratislave prevádzkový priestor o rozlohe 200m2. Za mesiac vám zaň nájomca zaplatí 1850 €. Nájomca zrazu zostane kvôli koronavírusu doma, no naďalej musí platiť plnú sumu. Po čase si už nemôže dovoliť dávať peniaze do miesta, ktoré nevyužíva a neprináša mu žiaden zisk. Vypovedá zmluvu a vám zostanú prázdne priestory. Ak si nehnuteľnosť nikto neprenajme 3 mesiace, prídete o 5 550€.

Variant č.2:

Znížite nájomcovi sumu o 50% z 1850€ na 925 € za mesiac. Nájomca dokáže takúto sumu splácať pár mesiacov z úspor. Ak budete v tomto režime fungovať 3 mesiace budete mať stratu 2725 € a zarobíte 2775 €.

To znamená, že neprídete o plnú sumu, ako to predostiera variant č.1, ale „len“ o polovicu z toho.

Záleží na dohode prenajímateľa a nájomcu, či je ochotný znížiť sumu za prenájom. Z modelovej situácie je však jasné, ktorý variant je výhodnejší pre obe strany. Preto je dôležité dobre si premyslieť, ktorú cestu si počas tejto neočakávanej udalosti ako je celosvetová pandémia zvolíte.