Chytre zmluvy
Chytré zmluvy
Kúpna zmluva a časté chyby, ktoré robia ľudia, ak si ju píšu bez odborníka

Kúpna zmluva a časté chyby, ktoré robia ľudia, ak si ju píšu bez odborníka

Potrebujete kúpnu zmluvu, no neviete ako na to? Vyplniť ju nie je najjednoduchšie a aj
najmenšia chyba dokáže spôsobiť veľké problémy, ktoré môžu skončiť až prerušením
katastrálneho konania.

Čo je to kúpna zmluva?

Kúpna zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a kupujúcim po dosiahnutí dohody, v ktorej
je obsiahnutá najmä kúpna cena a predmet kúpy. Bez týchto dvoch faktorov sa táto forma
zmluvy nedá uzavrieť. Môžete ju uzatvoriť troma formami a to písomne, ústne a
konkludentne, čo znamená prikývnutím, či iným fyzickým prejavom. Ak však kupujete
nehnuteľnosť, prikývnutie stačiť nebude.

Najčastejšie chyby pri písaní kúpnej zmluvy bez odborníka

Pre niekoho banality, no všetky náležitosti kúpnej zmluvy musia byť vyplnené správne. Ak
sa jedná o kúpnu zmluvu o prevode bytu, tá dokáže svojou zložitosťou potrápiť. Práve pri
nej robia ľudia najčastejšie chyby. O aké chyby sa jedná?

 • Nesprávne pochopenie pojmov poschodie a podlažie a následne ich chybné
  vyplnenie.
 • Nesprávne pochopenie pojmov poschodie a podlažie a následne ich chybné
  vyplnenie.
 • Neuvedenie rodného priezviska muža.
 • Nesprávne uvedená výsledná kúpna cena. Stáva sa to najmä pri zmene kúpnej ceny,
  ktorá je rozdelená na časti.
 • Chyba v identifikačných údajoch - pomýlenie sa v rodnom čísle a podobne.

Vyskytuje sa ich omnoho viac, no jedno majú spoločné. Akákoľvek chyba v kúpnej zmluve
zapríčiní prerušenie konania na katastrálnom úrade.

Čo kúpna zmluva obsahuje?

Je to pomerne rozsiahly dokument, no základnými náležitosťami sú názov právneho úkonu, identita predávajúceho a kupujúceho, predmet kúpy, kúpna cena, právny úkon kúpy, miesto, dátum uzatvorenia kúpnej zmluvy a netreba zabudnúť ani na podpis oboch zúčastnených strán. Toto sú však len všeobecné náležitosti kúpnej zmluvy, ktorá má rôzne varianty v závislosti od toho, čo je predmetom kúpy.

Chyba v nej a následná úprava, najčastejšie v podobe dodatku vás môže stáť nemalé
peniaze. Najlepšie je preto v prípade uzatvárania takéhoto typu zmluvy obrátiť sa na odborníkov, ktorí ju pripravia a vašou jedinou starosťou bude jej prečítanie a podpísanie.