Chytre zmluvy
Chytré zmluvy
Riziká

Nesprávna alebo nedostatočná formulácia pre kataster.

Peter Hrubý
|
Zverejnené 05. 09. 2019

Pri nesprávnej alebo nedostatočnej formulácii pre kataster môžete zažiť aj situáciu, kedy si budete myslieť, že je všetko v poriadku (kúpna cena uhradená, nehnuteľnosť odovzdaná).

A však administratívny úkon na katastri spracúvajú 30 dní. Ak kataster príde na chybu, vyžiada si jej nápravu a je možné ju opraviť už iba dodatkom a však iba do 30 dní. V najhoršom možnom prípade, už predávajúci nebude chcieť spolupracovať alebo bude dlhodobo odcestovaný.

Takto vznikne vážny problém, keďže podpis predávajúceho na dodatku musí byť overený u notára. Bez toho Vás kataster nikdy nezapíše ako vlastníka. Potom Vás čakajú mesiace na súde, aby súd nariadil katastru zápis Vášho vlastníckeho práva aj bez podpisu predávajúceho.

Nehovoriac o možnej sankcii zo strany banky, ktorá si do 6 mesiacov od úhrady kúpnej ceny kontroluje vlastníctvo nehnuteľností. Ak na katastri nie je prevod zrealizovaný môže si uplatniť sankciu.

Aj skúsený JUDr., ktorý sa venuje nehnuteľnostiam len príležitostne, nesleduje každú zmenu. Jednak to nie je jeho odbor, ale aj preto, že zákony sa novelizujú skoro každoročne.

Preto je náročné pripraviť aktuálnu zmluvu, pre neodborníka alebo nebodaj nájsť takúto zmluvu na internete.

Je potrebné rátať pri tejto chybe so stratou času cca 1–2 týždne (v závislosti od náročnosti prípravy dodatku). Pokiaľ však predávajúci nespolupracuje, je potrebné rátať s niekoľkými mesiacmi a poplatkami na súde.

Ďalšie články

Post

Nesprávna formulácia rozdelenia kúpnej ceny pre banku.

Čítať článok
Post

Nesprávna formulácia pre predávajúceho.

Čítať článok
Post

Nesprávna formulácia pre kupujúceho.

Čítať článok